Šperky v historii

Vůbec první dosud nalezené “šperky” pocházejí z doby přibližně před 100 tisíci lety - jde o jednoduché provrtané mušle. Další nálezy se datují již do doby bronzové, kdy byly využívány různé ozdoby, především náhrdelníky, náušnice a spony. Zřejmě poukazovaly na vyšší postavení nositele a byly s ním i pohřbeny. Šperkařství tehdy záviselo obvykle na přírodních dostupných zdrojích jako byly například zvířecí zuby nebo mušle, později také hliněné a skleněné barevné korálky. Zanedlouho poté s vývojem zpracování kovů došlo i k rozšíření šperkařského umění o drahé kovy a nové technologie výroby (nejprve tepání, později i odlévání a další zlatnické metody). První “zlaté poklady” najdeme už v 1. tisíciletí př. n. l. v podobě různých slavnostních šperků a nádob nalezených například v Řecku, Španělsku, Turecku i Tádžikistánu.

Různé významy šperků jsou dobře známé, například amulety pro štěstí nebo jako ochrana proti zlým silám se používají dodnes. S pečetními prsteny se už sice setkáme obvykle pouze ve filmech, ale kdysi byly hojně využívány i v praxi. Když mluvíme o prstenech, určitě můžeme zmínit i prsteny, které značily určitou funkci nositele - například biskupské prsteny.

Geografické rozdělení výskytu šperků se zdá být poměrně vyrovnané, téměř v každém koutě naší planety lidé zdobili svá těla pomocí nejrůznějších materiálů. Velmi populární byly šperky v Egyptě, kde se staly symbolem moci. Pozdní Egypťané si neobyčejně oblíbili stříbrné amulety, které se začaly vyrábět hromadným odléváním. Také u nás se nacházejí bohatá naleziště šperků, především z velkomoravské doby (hlavně typické spony a záušnice).